Bergsgorillan är den mest hotade arten och idag finns färre än 650 individer kvar i världen
Bergsgorillan