Djurliv

Bergsgorillan

 GepardenElefanten
Världens djur behöver oss!!! Många arter håller på att dö ut, många gånger pga oss människor, antingen för att vi tar mark ifrån dem eller för att vi säljer dem som kött, eller som husdjur trots att de inte kan hanteras när de blir större. Vilda djur kommer alltid att ha något vilt inom sig och kan därför bli farliga när de blir större, dessutom borde djuren, enligt mig i alla fall, få bo i sin naturliga miljö tillsammans med sin egen familj.