Jag tror på barnen och jag tror att de alla kan lära sig allt de vill, ingen är dum och ingen ska behöva känna sig dum, inte pga klasskompisar och definitivt inte pga någon lärare.

Jag tror att det kan ligga mycket i teorin om de sju intelligenserna och kommer därför försöka att undervisa utifrån dessa hörnstenar.
Howard Gardner var den man som lanserade "De sju intelligenserna" :

 

Lärosyn