Prata
När man pratar med någon så använder man ofta ett helt annat språk än när man skriver, man använder kanske slangord och förkortningar.

Samtalsövningar