Specialpedagogik
Vissa barn har svårare än andra att lära sig och kan därför behöva bemötas på andra sätt och få chansen att lära på sitt sätt precis som alla andra barn borde. Som Berit Bergström säger i sin bok "Alla barn har särskilda behov" så har alla barn särskilda behov och vi bör därför ge barnen chansen att lära på sitt eget sätt även de som har lite svårare än andra.