Storsamlingen
Efter intressegrupperna går alla grupper till Storsamlingen. Där är det alltid en massa roliga tävlingar och lekar, sånger och drama.
Ledare